شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

رسانه

سبک

يا ايها الكريم

حسین حاجی

شور

سبک

بین الحرمین

محمدجواد الهی‌پور

واحد

سبک

یا امام الرحمة

عباس همتی

شور

سبک

زنده‌ست نام تو

یوسف رحیمی

زمینه

سبک

ای اجل مهلت بده

یوسف رحیمی

شور

سبک

برادر غریب من

محمدجواد الهی‌پور

واحد

سبک

کجایید ای شهیدان خدایی

شور

سبک

هر جوری که بود گذشت

یوسف رحیمی

زمینه