شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

رسانه

سبک

خامس آل عبا

رضا خورشیدی‌فرد

سرود ولادتی

سبک

دخیل دل

سرود ولادتی

سبک

رحمة للعالمين

سیدعلی‌اکبر حسین‌پور

سرود ولادتی

سبک

وای از این دوری

سیدعلی‌اکبر حسین‌پور

زمینه

سبک

فاطمۀ کربلا

یوسف رحیمی

واحد

سبک

آقای عالم

سیدعلی‌اکبر حسین‌پور

سرود ولادتی

سبک

لبیک یا علی بن جواد

رضا خورشیدی‌فرد

زمینه

سبک

مسافر شهید ما

زمینه

سبک

محبوبۀ خدا

سیدعلی‌اکبر حسین‌پور

سرود ولادتی