شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

رسانه

سبک

یا صاحبَ الزمان

زمینه

سبک

حال خوب، یعنی حسین

عباس همتی

شور

سبک

قدر و قرآنم

یوسف رحیمی

واحد

سبک

روضه‌های سحر

سیدرضا حسینی

زمینه

سبک

عالم به فدای تو

شور

سبک

نِعمَ الامام

سیدعلی‌اکبر حسین‌پور

واحد تند

سبک

لبّیکَ یا مولا

یوسف رحیمی

زمینه

سبک

اباالایتام

یوسف رحیمی

واحد

سبک

علیِ مظلوم

سیدعلی‌اکبر حسین‌پور

زمینه