شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

رسانه

سبک

بابای مظلومم

محمدرضا رضایی

واحد

سبک

سفره‌دار مدینه

سرود ولادتی

شعرخوانی

أوَلَسْنا عَلَی الحَق

سیدمحمدجواد شرافت

سبک

افضل عبادات

عباس همتی

سرود ولادتی

سبک

یا امیرالمؤمنین

رضا ابوذری

سرود ولادتی

سبک

خاطرات کربلا

یوسف رحیمی

واحد

سبک

اُسوةٌ حَسَنه

حسین حاجی

شور