شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کارگاه تخصصی

کارگاه تخصصی
با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت برگزاری کارگاه‌ها و محافل ادبی، دفتر شعر جامعه ایمانی مشعر، با فراهم کردن امکان برگزاری کارگاه‌های تخصصی شعر هیأت، به صورت مجازی؛ فرصت بهره‌مندی از مباحث ارزشمند اساتید مطرح کشوری را به صورت یکسان برای همه علاقه‌مندان به شعر ولایی در سراسر کشور فراهم نموده است.