شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اَشهَدُ اَنَّکَ اَمَرتَ بِالمَعرُوف

دل هر عاشقی به تو شده معطوف
اَشهَدُ اَنَّکَ اَمَرتَ بِالمَعرُوف

در اوج صبر و عزم و اراده
جاهَدتَ فِی الله حَقَّ جهاده

سلام، بر تو و عزایت، جان ما فدایت

سبک

آثار سروده شده به این سبک

سیدعلیرضا شفیعی

دل هر عاشقی به تو شده معطوف
اَشهَدُ اَنَّکَ اَمَرتَ بِالمَعرُوف