شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

نمی‌گذرم از حق حیدر

خونه‌مو آتیش زدید، با چه رویی اومدید
واسه ملاقات من؟
قد عالم دلخورم، از غم و شِکوه پرم
قلبمه بیت الحزن

با یه عیادت چیزی حل نمی‌شه
معلومه که تا همیشه
بیزارم از شما

دیگه به خدا می‌برم شکایت
از این داغ بی‌نهایت
می‌سوزم بی‌صدا

«به حق حیدر قسم، نمی‌گذرم از خون محسن
به خون محسن قسم، نمی‌گذرم از حق حیدر»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

عباس همتی

خونه‌مو آتیش زدید، با چه رویی اومدید
واسه ملاقات من؟