پرچمت

می‌باره، چشام تو بزم ماتمت
می‌باره، که اومده محرمت
می‌باره، با ناله‌های روضه‌خون
می‌باره، چشام تو خیمۀ غمت

تو روضه‌ها دل از غم دنیا رها شده
به غمت مبتلا شده، با خدا آشنا شده
تو روضه‌ها دل از همه دنیا جدا شده
دیگه وقف شما شده، حرم کربلا شده

«ثارالله، بلنده توی دنیا پرچمت
ثارالله، روی دوش شهیدا پرچمت
ثارالله، شده یه دنیا خیمۀ غمت»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

سیدمحمدمهدی شفیعی

می‌باره، چشام تو بزم ماتمت
می‌باره، که اومده محرمت