شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

گدای سامرای تو

نگاهت آبرو می‌ده به این گدای روسیاه
شبیه سامرا بساز دل منو با یه نگاه

می‌بینی تُوی دلم یه دنیا درده
می‌دونم گناهام از تو دورم کرده
آقاجون همیشه تو هوامو داری
اما من برای تو نکردم کاری

کاش گدای سامرا بشم، برات یه روز فدا بشم
کی دلم رو می‌خری آقا؟ امامِ عسکری، آقا

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدرضا رضایی

نگاهت آبرو می‌ده به این گدای روسیاه
شبیه سامرا بساز دل منو با یه نگاه