شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

برنامه ادبی ترنم ۱۰

برنامه ادبی ترنم
با حضور استاد سیدمهدی حسینی
و اجرای آقای سیدمحمدجواد شرافت

🎼 محفل دهم: عاطفه و احساس (قسمت اول)