شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

فداها ابوها

به دریا رسیدم پس از جستجوها
به دریای امیدها آرزوها

به دریای محضی که این خاک سوزان
گرفته از امواج او آبروها

سلام ای که لطف کریمانهٔ تو
کشانده دلم را به این سمت و سوها

سلام ای شده هر شب بارگاهت
به لطف نگاهت شب آرزوها

سلام ای که گفته پدر در مقامت:
فداها ابوها، فداها ابوها

به پابوست آورده‌ام دخترم را
به جانش بتابان از این رنگ‌وبوها

هیاهوی اشک است و آه و تبسم
مرا غوطه‌ور کن در این های‌وهوها

به مدح تو گفتیم و گفتند اما
تو هستی فراتر از این گفتگوها

به شوق مدینه به اینجا رسیدم
به زهرا رسیدم پس از جستجوها