شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

برنامه ادبی ترنم ۱۸

برنامه ادبی ترنم
با حضور استاد سیدمهدی حسینی
و اجرای آقای سیدمحمدجواد شرافت

🎼 محفل هجدهم: عنصر خیال (قسمت دوم)