شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

منتظر یعنی...

رو شونه‌ها به جای بار گناه، علم برداریم
برا ظهور مهدی فاطمه، قدم برداریم

نمی‌شه برای یاریش شعار داد و ادعا کرد
نمی‌شه برا ظهورش نشست و فقط دعا کرد

منتظر یعنی کسی که خادم خلق خدا باشه
منتظر یعنی کسی که چاره‌ساز فقرا باشه
منتظر یعنی کسی که صاف و پاک و بی‌ریا باشه

«اَللهُمَ وَفِّقنا بِما تُحِبُ و تَرضَی»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حالا که دنیا می‌دونه شیعۀ یل کراریم
برا ظهور مهدی فاطمه، قدم برداریم

اونی که امید طفل یتیم بود امام ما بود
امام ما روی دوشش، جای کولۀ غذا بود

منتظر یعنی کسی که یار بچه‌یتیما باشه
منتظر یعنی کسی که با فقیرا هم‌غذا باشه
منتظر یعنی کسی که فکر نون بی‌نوا باشه

«اَللهُمَ وَفِّقنا بِما تُحِبُ و تَرضَی»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتی که داریم از فراق آقا، بارون می‌باریم
برا ظهور مهدی فاطمه، قدم برداریم

با این اشکای شبونه، میریم تا طلوع نورش
همین استغاثۀ ما، یه راهه برا ظهورش

منتظر یعنی کسی که زندگیش رنگ خدا داره
منتظر یعنی کسی که عطر و بوی کربلا داره
منتظر یعنی کسی که نشونه از شهدا داره

«اَللهُمَ وَفِّقنا بِما تُحِبُ و تَرضَی»