شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

گریه یعنی مبارزه

از اشکای تو مادر فهمیدم که
گریه یعنی قیام گریه یعنی مبارزه
تُو وقتای دلتنگی تُو تنهایی
تُو غربت امام، گریه یعنی مبارزه

معنی اشکای تو
یعنی سکوت برابر ظالم جایز نیست
تنها گذاشتن بنی‌هاشم جایز نیست

از لبخند تو مادر فهمیدم که
آسونه واسه تو سختیِ این مجاهدت
گرمه به عشقت زهرا پشت مولا
ای تکیه‌گاه عشق ای معنیِ مقاومت

تُو آتیش نامردا
می‌سوزی اما حق مولا رو می‌گیری
پای ولایت علی آخر می‌میری

تُو شعله‌ها نشون دادی علی تنها نمی‌مونه
هرگز از پا نیفتادی علی تنها نمی‌مونه