شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آقای عالم

آقای عالم، حیدر حیدر حیدر
مولای عالم، حیدر حیدر حیدر
مأوای عالم، حیدر حیدر حیدر
بابای عالم، حیدر حیدر حیدر

تو جان پیغمبری، تو اول و آخری
تو ساقی کوثری، تو فقط حیدری

ای پناه من، تکیه‌گاه من
نور راه من، یا مرتضی
معنی بهار، عطر ماندگار
ای گواه من، یا مرتضی
مهر و ماه من، یا مرتضی

«حیدر حیدر حیدر، یا مولا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین عباس‌پور

آقای عالم، حیدر حیدر حیدر
مولای عالم، حیدر حیدر حیدر