شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آیینۀ روی نبی

اشبه الناس، به پیغمبر
نور یاسین، علی‌اکبر

آیینۀ روی نبی
ای خُلق تو خوی نبی
ای عطر تو عطر بهشت
ای بوی تو بوی نبی

«پیغمبر کرب‌وبلا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

جمعی از شاعران

اشبه الناس، به پیغمبر
نور یاسین، علی‌اکبر