شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

از این دنیا سیرم

چشم ترم شده، سرگرم دیدنت
مبهوت لحظۀ با سر رسیدنت

تموم این شبا یه لحظه حتی
بی‌یادت سر نکردم
به روی نیزه دیدم سرت رو
اما باور نکردم

ای بابا بدون من، تنهایی کجا رفتی
از این دنیا سیرم
از وقتی که فهمیدم، تُو تشت طلا رفتی
من دارم می‌میرم

سبک

آثار سروده شده به این سبک

رضا خورشیدی‌فرد

آتش به نوحه زد، شور زمینه‌ات
راهی شده دلم، سمت مدینه‌ات

جمعی از شاعران

با تو سحر شده، شام غربت من
بابا صفا گرفت، با تو خلوت من