شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اُخت الزینب

کیه بشنوه ندبه‌تو اما، مثه ابر بهاری نباره
تو که خطبه‌های باشکوهت، عطر فاطمی داره

تویی کوثر ام‌ابیها، بنت الزهرا
تویی سورۀ عصمت و تقوا، بنت الزهرا
تویی آیۀ غربت زهرا، بنت الزهرا

تویی وارث مادری مظلوم، بنت الزهرا
تو نگات غم مادره معلوم، بنت الزهرا
دل تو نمی‌شه دیگه آروم، بنت الزهرا

می‌دیدی باز، با چشمی تر
باغی از گل یاس، شده پرپر
شده تازه، غم مادر

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

کیه بشنوه ندبه‌تو اما، مثه ابر بهاری نباره
تو که خطبه‌های باشکوهت، عطر فاطمی داره