شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اُسوةٌ حَسَنه

قال المهدی:
«فی بنتِ رسول الله لی، اُسوةٌ حَسَنه»

اسوۀ من مادرمه
مادر من باورمه

بهشت منه زير پاش، نفس مى‌كشم با دعاش
مى‌ميرم، مى‌ميرم، مى‌ميرم براش

منم وارث عزت فاطمى
منم وارث غیرت فاطمى
منم وارث قدرت فاطمى
منم وارث شجاعت فاطمى

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین حاجی

قال المهدی:
«فی بنتِ رسول الله لی، اُسوةٌ حَسَنه»