شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اِرجِعی إلَی رَبِّک

«یا أیتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّه
اِرجِعی إلَی رَبِّكِ»
اِرجِعی الی المصطفی
صدای جدم میاد:
حسین پیش ما بیا

تو خون خدا، خدا خون‌بهات
زیارت قبول، قبول شد دعات

تو رفتی توی گودال، تو رفتی زیر خنجر
با قطره قطره خونت، شفیع بشی تو محشر

«اِرجِعی راضِيَةً مَرضيَّه»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین حاجی

«یا أیتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّه
اِرجِعی إلَی رَبِّكِ»