شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

ای صراطِ مستقیم

اگر که ابرم برا تو می‌بارم
سر به روی تربتِ تو می‌ذارم
من از عزاداریام هدف دارم

هدف اینه یه قدم، به تو نزدیک‌تر بشم
به نگاهت به حرم، به تو نزدیک‌تر بشم
می‌مونم زیر علم، به تو نزدیک‌تر بشم

با تو بودم از قدیم، حسین ابی‌عبدالله
ای صراطِ مستقیم، حسین ابی‌عبدالله

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدجواد الهی‌پور

اگر که ابرم برا تو می‌بارم
سر به روی تربتِ تو می‌ذارم