شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

برترین عباداتم

وصف ما کجا، گفتن از تو یا علی
ذکر هر مَلَک: لا فتی الا علی
یا مولا علی
از تو دم زده، دم‌به‌دم خدا علی
هر جای کتاب، قدر و انما علی
یا مولا علی

نام و یاد تو، برترین عباداتم
محو جلوه‌های تو، ای شکوه آیاتم
با نوای تو، تشنۀ مناجاتم
مرقد تو شد مولا، قبله‌گاه حاجاتم

«بعلیٍ بعلیٍ بعلیٍ بعلی»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

وصف ما کجا، گفتن از تو یا علی
ذکر هر مَلَک: لا فتی الا علی