شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بی‌همتا

سلام ما به تو که بی‌همتایی
قوّت قلب حضرت طاهایی
تویی علی، تو عالی و اعلایی
مولایی، مولایی

وَجهُ‌الله، وَلیُ‌الله، بابُ‌الله، حصن حصین
سیف‌الله، اَسَدُالله، حَبل‌الله، حبل متین

«یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلام ما به تو که بی‌همتایی
جان عزیز حضرت زهرایی
تویی علی، تو عُروَةُ الوُثقایی
مولایی، مولایی

اَخُ الرّسول، بابُ‌العلم، بَحرالعلم، ذُوالنّورین
ابوتراب، اَبَااللِّواء، اَباالحسن، اَباالحسین

«یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

جمعی از شاعران

سلام ما به تو که بی‌همتایی
قوّت قلب حضرت طاهایی