شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

تنها گریه کن

تنها گریه کن
مادرم صبور باش اما گریه کن
اگه گریه می‌کنی زیبا گریه کن
یعنی واسه بهترین آقا گریه کن

تنها گریه کن
مادرم صبور باش اما گریه کن
برای عزیزای زهرا گریه کن
برا داغ زینب کبری گریه کن

اگه که تو راه حق پسر دادی
فدای علی اکبر حسین
اگه که تو پارۀ جگر دادی
به فدای سر خواهر حسین

می‌مونه تا ابد، عالم به زیر دین
گریه فقط برا، آقای من حسین

«ای تشنه‌لب حسین»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

تنها گریه کن
مادرم صبور باش اما گریه کن