شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خیلی غریبه مولا

خیلی غریبه مولا، بعد از نبی و زهرا
غربت آقامونو، کی می‌فهمی ای دنیا؟

سرچشمۀ علم عالَمو می‌دیدن
اما مسیر سعادتو گم کردن
وقتی آب باشه می‌شه تیمم باطل
آب بود و همه با خاک تیمم کردن

غریبه مولا تو این زمونه
زمونه! کی قدر‌ش رو می‌دونی
چقدر گفت با آه سینه‌سوزش
«سَلُونی قَبلَ أن تَفقِدُونی»

«يا علی يا حجة الله
يا علی يا ولی الله»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

خیلی غریبه مولا
بعد از نبی و زهرا