شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دلیل بندگی

ای اسم تو بهونۀ جنون ما
ای عشق بی‌نظیر و مهربون ما
لبخندت شد دلیل بندگیم حسین
اشک تو نور می‌ده به زندگیم حسین

از این مسیر دور، زائرت می‌شم
با یه سلام میام کربلا مجاورت می‌شم
قسمت من، بشه اربعین، مسافرت می‌شم
مجاورت می‌شم

بگو کدوم مسیر، می‌رسونه منو حرم
حکایتی شده، جدایی من و حرم

«حسین آقام آقام»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

رضا یزدانی

ای اسم تو بهونۀ جنون ما
ای عشق بی‌نظیر و مهربون ما