شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دنیای خوب ظهور

به خاطر خنده‌های تو
همه‌جا آیینه‌کاریه
دور سر تو گشته زمین
که حال و هواش بهاریه

از زمستونِ سرد این زمین، در حال عبوریم
ما منتظرِ زندگی تویِ ایام ظهوریم
وقتی بپیچه، عطر نفسات، دنیا می‌شه دنیا
زندگی فقط، زندگی توی، اون دنیای زیبا

زندگی کنار تو چه شیرینه
یعنی دل من اون روز و می‌بینه؟
زندگی تو سایهٔ خدا با عشق
اون زندگی که بشر می‌خواد اینه

«می‌سازیم دنیای عشقو
می‌سازیم دنیای نورو
می‌سازیم با هم دنیایِ خوبِ ظهورو»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدرضا رضایی

به خاطر خنده‌های تو
همه‌جا آیینه‌کاریه