شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

رفیق امام حسینی

من عبداللهم
درسته نوجوونم، ولی پر از اراده
قراره با رفیقم، عَمرو بن جناده

مرد و مردونه بایستیم
روبروی هر کسی بایسته روبروی امام
تا یه روزی نوجوونا
کربلاشونُ پیدا کنن و برن به سوی امام

رفیق هر چی صمیمی بهتر
رفیق یار دلِ آشوبه
رفیق هر چقدم خوب باشه
«رفیق امام حسینیش خوبه»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین حاجی

من عبداللهم
درسته نوجوونم، ولی پر از اراده