شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

زینب امام رضا

شفیعۀ قیامت و، بانوی محشری، یا معصومه
تویی که نور دیدۀ موسی بن جعفری، یا معصومه

با یه نگات غم می‌بری از دل بابا
تویی شبیه فاطمه اُمّ اَبیها
تو زینبی، تو زینب امام رضایی
دیگه مثه تو خواهری ندیده دنیا

فدایِ تو ای مهربون‌خواهر
هیچکی ندید خواهر از تو بهتر
فدایی امام عصرت بودی
دور از برادرت نموندی آخر

«فاطمه یا فاطمه یا معصومه»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

شفیعۀ قیامت و، بانوی محشری، یا معصومه
تویی که نور دیدۀ موسی بن جعفری، یا معصومه