شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

فقط علی امیره

خبر بده به همه مردم
رسیده عید غدیر خم
لبای فاطمه خندونه
همه به عشق یل خیبر
زدن یه پرچم یا حیدر
دوباره سر در هر خونه

شبیه مصطفی برا بیعت
دستم‌و تو دست علی می‌ذارم
سرم بره ولی نمی‌تونم
دستم‌و از دست علی بردارم

ابوتراب و حیدر و امیرمؤمنین
ببین فقط یه شمه از اون همه القاب‌و
مسلمونی که منصفه نمی‌‌ذاره هرگز
کنار اسم علی اسم بقیه اصحاب‌و

بارِ ولایت روی دوشم
با تو، پر از جوش و خروشم
عشقت، نصیحت پدر بود
اسمت شد آویزۀ گوشم

«حیدر علی یا علی مولا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

عباس همتی

خبر بده به همه مردم
رسیده عید غدیر خم