شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

لبیکَ داعِیَ الله

اَلحَمدُلِله الّذی اَکرَمنا بِنَصرِک
آمادۀ جان دادنیم در راه تو یکایک

ما امت صبر و وفاییم
ما وارثان کربلاییم
ما ملت امام حسینیم
ما مرد میدان بلاییم

«لبیکَ داعِیَ الله»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

علی مؤیدی

اَلحَمدُلِله الّذی اَکرَمنا بِنَصرِک
آمادۀ جان دادنیم در راه تو یکایک