شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

لبیک یا ثارالله

یه عمره اشکای روضه‌ت، به دنیام رنگ و بو داده
نگاه مهربون تو، به من هم آبرو داده

الهی که در خونه‌ت، بشه موهام سفید آقا
باشم عمری حبیب تو، بشم اما شهید آقا

ای آقا چطوری بگم، جا موندم میونۀ راه
می‌دونم که حاجتمو، می‌دی با یه گوشه نگاه
جا موندم میونۀ راه

تا من هم فدای تو بشم، می‌گم یا علی اکبر
کاش مثل محسنِ حججی، تُو راهت می‌دادم سر

«لبیک یا ثارالله»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

یه عمره اشکای روضه‌ت، به دنیام رنگ و بو داده
نگاه مهربون تو، به من هم آبرو داده