شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

می‌بخشی

اگه پر غمه لبخندت
رسیده به همه لبخندت
قیامته اگه خشم تو
بهشت عالمه لبخندت

تو که واسه خدا، می‌بخشی
بی‌همتا، می‌بخشی
به دشمنت آقا، می‌بخشی
یک دنیا می‌بخشی
بدم ولی شما، می‌بخشی
یا مولا، می‌بخشی

منت بر سرم داری تو
آقایی کرم داری تو
تو قلبم حرم داری تو

«ای جانم حسن یا مولا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین عباس‌پور

اگه پر غمه لبخندت
رسیده به همه لبخندت