شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

نورٌ علی نور

حرمش خورشید عالم، به جهان می‌تابه از دور
همه جا تاریکه اما، حرمش نورٌ علی نور

کور می‌شه شب‌پره‌ای که نمی‌تونه ببینه نورُ
دور می‌شه از آسمون نبینه هرکس این همه شورُ

زود برگردین، تو حرم به ما آب حیات می‌دن
زود برگردین، اهل‌بیتن که ما رو نجات می‌دن

امام رضا، مهربون عالمه
امام رضا، آخرین پناهمه