شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

وارث مسلم

آمدم از حرم، زره و سپرم،
دعای زینب و حسین است
وارث پدرم، که تنم که سرم،
فدای زینب و حسین است

پسر مسلم منم، آمدم ای کوفیان!
شده‌ام چون او رجزخوان، مثل طوفان بین میدان

أَقْسَمْتُ لا أُقْتَلُ إِلّا حُرَّاً
وَ انْ رأیتُ المَوت شیئاً نُکراً
جان می‌دهم تا که نبینم تنها
یک لحظه هم حتی امام خود را

«لا أرَی المَوت، الا سَعاده»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

جمعی از شاعران

آمدم از حرم، زره و سپرم،
دعای زینب و حسین است