شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

وجه خدا

ای ولی و والی و والا علی
روشنی عالم بالا علی
هر نفست کار مسیحا کند
ای سبب خلقت دنیا علی

«مرده بُدَم زنده شدم گریه بُدَم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم»

وجه تو وجه خداست، بی تو دو عالم فناست
مِهر تو مُهر امان، بی تو جهان بی بقاست
شرط عبور از صراط، حب تو باشد فقط
زمزمۀ عشق تو، روز قیامت به‌پاست

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

ای ولی و والی و والا علی
روشنی عالم بالا علی