شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

وقت جدایی

بیا پسر عزیزتر از جانم
بیا که شده وقت جدایی‌مون
بیا روضه‌خون غربت بابا
بیا که بگم برات با قلبی خون

سلاممو برسون به شیعه‌هام
بگو همه گریه کنن برام
بگو که من مظلوم کربلام

«اِنَ اَبی ماتَ غریبا، اِنَ اَبی مَضَیٰ شهیدا
وای حسین وای حسین»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

بیا پسر عزیزتر از جانم
بیا که شده وقت جدایی‌مون