شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کاش به تو می‌رسیدم

از خدا که پنهون نیست،‌ از شما چه پنهون
هر چی دور شدم از تو، باز شدم پشیمون
بی تو واسۀ عاشق، دنیا می‌شه زندون

وقتی برام فرصت عمر دوباره نیست
غیر از فدای تو شدن راه چاره نیست
«در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست»

صدای قافله‌ت رو، با گوش دل شنیدم
همه‌ش می‌گم با حسرت، کاش به تو می‌رسیدم

سبک

آثار سروده شده به این سبک

جمعی از شاعران

از خدا که پنهون نیست،‌ از شما چه پنهون
هر چی دور شدم از تو، باز شدم پشیمون