شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یادگار فاطمه

شکست حُرمت حرم باز
همه شدن خون‌جگر
بازم یاسی غرق خون شد
ای وای مادر
یه مادری که دوباره
جلوی چشم پسر
غریبونه شهید شد
ای وای مادر

ای وای مادر، تازه شد داغمون
ای وای مادر، شد بهاری خزون

مادری که چادر نمازش شده لاله‌کاری
اون چادری که بوده از فاطمه یادگاری

«تا خون در رگ ماست
حجاب باور ماست»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

شکست حُرمت حرم باز
همه شدن خون‌جگر