شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا اباصالح

آرزو دارم، منم ببینمت یه بار
ولی می‌دونم، گرفته چشم من غبار
چی بگم وقتی، اسیر درد غفلتم
همه جا هستی، منم که غرق غیبتم

حقّمه اگه شب و روز، قسمت من اشک و آهه
چطوری تو رو ببینه، چشمی که پر از گناهه؟

راهش اینه
هر کسی می‌خواد ببینه آقاشو
به روی دنیا ببنده نگاشو
تا که بشنوه یه روزی صداشو

«یابن زهرا، یا اباصالح مدد، یابن زهرا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

آرزو دارم، منم ببینمت یه بار
ولی می‌دونم، گرفته چشم من غبار