شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا سریع الرضا

مگه هست از تو بخشنده‌تر؟
مگه هست از ما شرمنده‌تر؟
مگه هست از علی بنده‌تر؟

اومده باز گدایی اسیر
خدایا دست ما رو بگیر
بذار تُو دست نعم الامیر

می‌تونه که خداشناس شه
هر کسی که شناخت ولی رو
رها نمی‌کنیم یه لحظه
عبای رحمت علی رو

يَا جَمِيلَ الثَّنَاء، يَا كَثِيرَ الوَفَاء

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

مگه هست از تو بخشنده‌تر؟
مگه هست از ما شرمنده‌تر؟