شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا مولا

شده سرِ اسمت، قیامتی برپا
بُغضاً لِعلیِ، بهانۀ اعدا

اینجا هر کس که اسمت رو بیاره
بارون سنگه که سمتش می‌باره
هر کسی عشق تو باشه تو سینه‌ش
ترسی از نیزۀ دشمن نداره

«یا مولا، علی علی یا مولا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

شده سرِ اسمت، قیامتی برپا
بُغضاً لِعلیِ، بهانۀ اعدا