شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آقای من

قسم به اشک جاری عزای تو
همون که پاک‌تر از آب زمزمه
بهشت بی‌حسین واسه عاشقا
جهنمه

خیمه زده غمت تو دلم آقا
چی بوده غیر از این حاصلم آقا
کجا برم که من سائلم آقای من تویی
شفیع فردای من تویی
فدای زخمای تو منم
دوای دردای من تویی

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمد رسولی

قسم به اشک جاری عزای تو
همون که پاک‌تر از آب زمزمه