آقای من

قسم به اشک جاری عزای تو
همون که پاک‌تر از آب زمزمه
بهشت بی‌حسین واسه عاشقا
جهنمه

خیمه زده غمت تو دلم آقا
چی بوده غیر از این حاصلم آقا
کجا برم که من سائلم آقای من تویی
شفیع فردای من تویی
فدای زخمای تو منم
دوای دردای من تویی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسم به سوز شعله‌های عشق تو
محبت تو تار و پود دینمه
روایته که خاک کربلای تو
تو سینمه

نقطۀ آخر باورم هستی
تویی که تا دم آخرم هستی
اسمتو هر کجا می‌برم هستیِ من تویی
غریب دور از وطن تویی
به داغ تو گریه می‌کنم
که کشتۀ بی‌کفن تویی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسم به بند بند نوحه‌های تو
حسین حسین بهترین عبادته
مقصد آخر تموم هیأتا
شهادته

قصۀ ما و تو آخرش خوبه
دیدن صحنۀ محشرش خوبه
بساط نوکری باورش خوبه که عاشقم
برا غمت بوده هق‌هقم
یه جایی می‌گیره دستمو
گذشتنِ این دقایقم