شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آقای کریم

هر کس که غریب و بی‌نواست
با مهرت همیشه آشناست
هر کس که یتیم و بی‌کسه
امیدش به خونۀ شماست

تا خونه‌ت، میام دوباره مثل کودکی یتیم
امیدم، به یک نگاهته ای آقای کریم
یا مولا، شده محبتت تموم زندگیم

«یا امام مجتبی، امام مجتبی»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

هر کس که غریب و بی‌نواست
با مهرت همیشه آشناست