آقای کریم

هر کس که غریب و بی‌نواست
با مهرت همیشه آشناست
هر کس که یتیم و بی‌کسه
امیدش به خونۀ شماست

تا خونه‌ت، میام دوباره مثل کودکی یتیم
امیدم، به یک نگاهته ای آقای کریم
یا مولا، شده محبتت تموم زندگیم

«یا امام مجتبی، امام مجتبی»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلبم از تُو سینه پر زده
خونه‌ت رو دوباره در زده
با صدها امید و آرزو
یا مولا به اینجا سر زده

این خونه، آخه بهشت آرزوی عاشقاست
این خونه، محل رفت و آمد فرشته‌هاست
این خونه، پر از تجلیات نور و هل أتاست

«یا امام مجتبی، امام مجتبی»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از سمت مدینه هر سحر
آورده نسیمی این خبر
هر کس که تا خونه‌ت اومده
آقاجان نمونده پشت در

می‌بخشی، از اونچه که دوسش داری به سائلا
بخشیدی، محبت حسینتو به این دلا
می‌دونم، رسونده ما رو لطف تو به کربلا