شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

آيۀ منجلى

فضا پر از نورِ، فضا پر از شوره
اينجا مدينه‌ست يا كوه طوره

يه خانوادۀ يهودى، در عَجَبَن غرق تَحيُّرَن
شبيه پروانه به دورِ شعاع انوار يه چادرن

چادرى كه على گرو گذاشت براى قرض گندم
چادرى كه سفير اسلامه برا نجات مردم

چادر فاطمه‌ست، فاطمه عالمه‌ست
عالمه بر همه‌ست

«فاطمه فاطمه»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین حاجی

فضا پر از نورِ، فضا پر از شوره
اينجا مدينه‌ست يا كوه طوره