شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اباالایتام

از نگاهم شده جاری، اشک پشیمانی
من کویرم تو برایم، رحمت بارانی

تو پدر مایی، اَسْتَغْفِرْ لَنَا یا مولا
روح دعایی تو اِکشِف کربنا این شب‌ها

تاریکم تویی که بدری
پاکم کن این شب قدری

یا حیدر، یا حیدر، یا علی مولا

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدمهدی خانمحمدی

از نگاهم شده جاری، اشک پشیمانی
من کویرم تو برایم، رحمت بارانی