اباالایتام

از نگاهم شده جاری، اشک پشیمانی
من کویرم تو برایم، رحمت بارانی

تو پدر مایی، اَسْتَغْفِرْ لَنَا یا مولا
روح دعایی تو اِکشِف کربنا این شب‌ها

تاریکم تویی که بدری
پاکم کن این شب قدری

یا حیدر، یا حیدر، یا علی مولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل أتی مدح تو باشد، سورۀ انسانی
ما اسیر کرم تو، معنی احسانی

بی تو فقیریم و تو ذا الجود و الاِکرامی
بی تو یتیمیم و تنها تو ابا الایتامی

می‌دانم بنده‌نوازی
می‌دانم که چاره‌سازی

یا حیدر، یا حیدر، یا علی مولا