شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

احرام اشک

نَوَیتُ الاِحرام، پیرن سیاه احرامم
مُحرم شدم تو هیأت، اى حَجَّةُ الاِسلامم

مُحرم شدم
مثل حباب، مثل حبیب
و «أَلَیسَ الصُّبْحُ بِقَرِیب»
مُحرم شدم
مثل بریر، مثل زهیر
با تو می‌شم عاقبت بخیر

لبیک اى امام و اى امیرم لبیک
لبیک زیر پرچمت بمیرم لبیک

لبیک بِروحی لبیک بِدَمی
بأبی أنتَ و اُمّی

«لبیک یا حسین»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین حاجی

نَوَیتُ الاِحرام، پیرن سیاه احرامم
مُحرم شدم تو هیأت، اى حَجَّةُ الاِسلامم