احرام اشک

نَوَیتُ الاِحرام، پیرن سیاه احرامم
مُحرم شدم تو هیأت، اى حَجَّةُ الاِسلامم
    
مُحرم شدم
مثل حباب، مثل حبیب
و «أَلَیسَ الصُّبْحُ بِقَرِیب»
مُحرم شدم
مثل بریر، مثل زهیر
با تو می‌شم عاقبت بخیر

لبیک اى امام و اى امیرم لبیک
لبیک زیر پرچمت بمیرم لبیک

لبیک بِروحی لبیک بِدَمی
بأبی أنتَ و اُمّی

«لبیک یا حسین»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نَوَیتُ الطواف، دور سرت مى‌گردم
این جونِ ناقابل رو، هدیه برات آوردم

مُحرم شدم
مثل جُوین، مثل وهب
سپرت می‌شم اى تشنه لب
مُحرم شدم
مثل حَرَث، مثل اَنَس
یارتم تا آخرین نفس

لبیک با سلاح اشک و آهم لبیک
لبیک ناصرت تو قتلگاهم لبیک

لبیک بأهلی لبیک بمالی
كعبۀ راه وصالی

«لبیک یا حسین»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نَوَیتُ الصَّلاة، اى وارث پیغمبر
منو رسونده اینجا، اذوون على اكبر

مُحرم شدم
مثل انیس، مثل سعید
قد قامت الصلاة شهید
مُحرم شدم
مثل نعیم، مثل سلیم
عمریه نذرته زندگیم

لبیک اى ركوع و اى سجودم لبیک
لبیک وقف ماتمت وجودم لبیک

لبیک بنفسی لبیک بقلبی
سَیدی حَربکَ حَربی

«لبیک یا حسین»