شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اشفعی لنا

عطر بهاری شده تو سینه جاری
از قدمت شد دلم آیینه‌کاری
مست نسیمت مجاور حریمت
روزی ما رو داده دست کریمت

همه نفسام نثار تو
دل منه هم‌جوار تو
حرم توئه بهشت من
آرومه دلم کنار تو

صبح صحنت معطره
لبریز از بوی مادره
ضریحت التیام زخم شیعه‌هاست
دل بی تو روشنی نداشت
قم بی تو مأمنی نداشت
پناه زائرت خود امام رضاست

«یا معصومه یا فاطمه»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین عباس‌پور

عطر بهاری شده تو سینه جاری
از قدمت شد دلم آیینه‌کاری