اشفعی لنا

عطر بهاری شده تو سینه جاری
از قدمت شد دلم آیینه‌کاری
مست نسیمت مجاور حریمت
روزی ما رو داده دست کریمت

همه نفسام نثار تو
دل منه هم‌جوار تو
حرم توئه بهشت من
آرومه دلم کنار تو

صبح صحنت معطره
لبریز از بوی مادره
ضریحت التیام زخم شیعه‌هاست
دل بی تو روشنی نداشت
قم بی تو مأمنی نداشت
پناه زائرت خود امام رضاست

«یا معصومه یا فاطمه»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شد دلم آباد تا به پای تو افتاد
صحن و سراته پر از عطر گوهرشاد
حال دعامو برات کربلامو
از تو می‌گیرم همه نداشته‌هامو

شادی دل امام رضا
اسم تو رو می‌زنم صدا
با دل شکسته اومدم
یا فاطمه اِشفعی لنا

قم از تو آبرو گرفت
دل با تو رنگ و بو گرفت
به هیچ‌کی رو نمی‌زنم به غیر تو
هم دریای کرامتی
هم معنای محبتی
همیشه با منه دعای خیر تو

«یا معصومه یا فاطمه»